Badanie dzieci i dorosłych

 

Badanie dzieci i dorosłych w przpadkach naglego zachorowania, badan kontrolnych oraz kontynuacji leczenia przewleklego.